SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ETİK KURULU->Duyurular
Duyurular ve Gündemler
Kurulumuz Yönergesinin;
"Toplantı ve karar usul ve esasları başlıklı MADDE 7- (1) Etik Kurul, Başkanın daveti üzerine her ay en az bir kez üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır."
Gereği 09 Temmuz 2024 tarihi için salt çoğunluk sağlanamadığından 23 Temmuz 2024 tarihinde tek toplantı yapılacaktır.

 1. 23 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 26 Haziran 2024 saat 08.30'dan - 28 Haziran 2024 saat 16.00'a kadar kabul edilecektir. (Yüksek Lisans Tez Önerileri için başvuru tarihleri değiştirilmiştir.)
 2. Başvurular web sayfamızda 16.02.2024 tarihinde yayımlanan GÜNCEL başvuru formu https://etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/SBAEK_Basvuru_Formu_160224.docx (V.20240216) ile yapılmalıdır.
 3. Başvuru formunda bulunan uyarılara dikkat edilmelidir.
 4. Başvuru formunda alt-üst bilgiler değiştirilmemelidir. Kapak sayfasında ve içindekiler sayfası dışında her sayfada olmalıdır.
 5. Sorumlu araştırmacının bağlı olduğu anabilim dalı/birim Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'de yazdığı gibi olmalıdır.
 6. Başvuru dosyasında tarihler güncel olmalıdır. (Başvuru tarihlerinde 1 aylık süreyi geçmiş başvurular kabul edilmeyecektir.)
 7. Taahhütnamede ünvan kısaltmaları tam yazılmalıdır. (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi, Öğr. Gör. Dr., Arş. Gör. Dr., Fzt., Hem., Uzm. Dr. vb.)
 8. Taahhütnamede soyadın tamamı "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince büyük harf yazılmalıdır.
 9. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'de bulunan Kurulumuz taahhütnamesi Hacettepe Üniversitesi mensubu araştırmacılar tarafından e imzalanmalıdır.
 10. Araştırmacılar "Öğretim Üyesi"/ilk rolü ile imzalamalıdır.
 11. Başka araştırmacı yerine imza atılmamalıdır.
 12. E imza kullanan araştırmacıların ad-soyadları EBYS üzerinden "İmzalar Yaz" seçilerek taahhütnameye yazdırılmalıdır.
 13. Hacettepe Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacılar, sorumlu araştırmacı tarafından yazıcıdan barkodlu çıktısı alınan taahhütnameyi ıslak imzalı olarak 19 Temmuz 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurulumuza iletmelidir. (El ile ad-soyad yazılıp imzalanmalıdır.)
 14. Başvuru koşullarını sağlamayan dosyalar gerekçeleri yazılarak iade edilir. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) iade yazıları sorumlu araştırmacının bağlı olduğu anabilim dalına/birime yapar.)
 15. Başvuru  Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'de bulunan "Tarihçe"den takip edilmelidir.
 16. 23 Temmuz 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 17 Temmuz 2024 Çarşamba Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
11 Haziran 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
(Sadece yeni başvurular yayımlanır. Başvuru dosyaları yoğunluktan dolayı iki gündemde görüşülecektir.)
4 Haziran 2024
11 Haziran 2024 tarihinde yapılacak toplantı için kabul edilen başvurulara ait taahhütnameler 31 Mayıs 2024 saat 16.00'a kadar kabul edilecektir.
23 Mayıs 2024
11 Haziran 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 21 Mayıs 2024 saat 08.30'dan - 23 Mayıs 2024 saat 16.00'a kadar kabul edilecektir.
Başvurular web sayfamızda 16.02.2024 tarihinde yayımlanan GÜNCEL başvuru formu (V.20240216)
https://etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/SBAEK_Basvuru_Formu_160224.docx ile yapılmalıdır.

11 Haziran  2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 06 Haziran 2024 Perşembe Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
13 Mayıs 2024
07 Mayıs 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
17 Nisan 2024
02 Nisan 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
28 Mart 2024
21 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 07 Mayıs 2024 saat 08.30'dan - 09 Mayıs 2024 saat 16.00'a kadar kabul edilecektir.
Başvurular web sayfamızda 16.02.2024 tarihinde yayımlanan GÜNCEL başvuru formu (V.20240216) https://etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/SBAEK_Basvuru_Formu_160224.docx ile yapılmalıdır.
14 Mart 2024
21 Mayıs 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 16 Mayıs 2024 Perşembe Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
14 Mart 2024
07 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 02 Nisan 2024 saat 08.30'dan - 04 Nisan 2024 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
Başvurular web sayfamızda 16.02.2024 tarihinde yayımlanan GÜNCEL başvuru formu (V.20240216) https://etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/SBAEK_Basvuru_Formu_160224.docx ile yapılmalıdır.
14 Mart 2024
07 Mayıs 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 26 Nisan 2024 Perşembe Günü Saat 16.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
14 Mart 2024

02 Nisan 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 19 Mart 2024 saat 08.30'dan - 21 Mart 2024 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
(Nisan ayındaki resmi tatillerden dolayı tek toplantı yapılacaktır.)
Başvurular web sayfamızda 16.02.2024 tarihinde yayımlanan GÜNCEL başvuru formu (V.20240216) https://etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/SBAEK_Basvuru_Formu_160224.docx ile yapılmalıdır.
14 Mart 2024

02 Nisan 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 28 Mart 2024 Perşembe Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
14 Mart 2024
19 Mart 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
12 Mart 2024
19 Mart 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 14 Mart 2024 Perşembe Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
07 Mart 2024
05 Mart 2024 tarihinde yapılacak toplantı için dilekçe ve düzeltme dilekçeleri alımları kapanmıştır.
01 Mart 2024
05 Mart 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
27 Şubat 2024
19 Mart 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 05 Mart 2024 saat 08.30'dan - 07 Mart 2024 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
Başvurular web sayfamızda 16.02.2024 tarihinde yayımlanan GÜNCEL başvuru formu (V.20240216) https://etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/SBAEK_Basvuru_Formu_160224.docx ile yapılmalıdır.
23 Şubat 2024
05 Mart 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 29.02.2024 Perşembe Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
20 Şubat 2024
20 Şubat 2024 tarihinde yapılacak toplantı için dilekçe ve düzeltme dilekçeleri alımları kapanmıştır.
15 Şubat 2024
20 Şubat 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
12 Şubat 2024
05 Mart 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 20 Şubat 2024 saat 08.30'dan - 22 Şubat 2024 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
Başvurular web sayfamızda 16.02.2024 tarihinde yayımlanan başvuru formu (V.20240216) https://etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/SBAEK_Basvuru_Formu_160224.docx ile yapılmalıdır.
06 Şubat 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
30 Ocak 2024
20 Şubat 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 06 Şubat 2024 saat 08.30'dan - 08 Şubat 2024 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
26 Ocak 2024
06 Şubat 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 01.02.2024 Perşembe Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
25 Ocak 2024
23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak toplantı gündeminin yoğunluğu nedeniyle saat 10.30'da başlayacaktır. 10.30 - 17.30 saatleri arasında yüz yüze ve telefon görüşmesi yapılmayacaktır.
22 Ocak 2024
23 Ocak 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
17 Ocak 2024
23 Ocak 2024 Salı Günü Saat 13.30 Tarihli Toplantının Dilekçeleri ve Düzeltme Dilekçeleri 18.01.2024 Günü Saat 12.00'a Kadar Kabul Edilecektir.
15 Ocak 2024
06 Şubat 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 23 Ocak 2024 saat 08.30'dan - 25 Ocak 2024 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
12 Ocak 2024
09 Ocak 2024 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
04 Ocak 2024
23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 09 Ocak 2024 saat 08.30'dan - 11 Ocak 2024 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
25 Aralık 2023
19 Aralık 2023 Salı günü saat 13.30 tarihli toplantının dilekçeleri ve düzeltme dilekçeleri 14.12.2023 günü saat 12.00'a kadar kabul edilecektir.
13 Aralık 2023
19 Aralık 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
13 Aralık 2023
09 Ocak 2024 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 19 Aralık 2023 saat 08.30'dan - 21 Aralık 2023 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
8 Aralık 2023
05 Aralık 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi Kapanmıştır.
1 Aralık 2023
05 Aralık 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
29 Kasım 2023
21 Kasım 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
16 Kasım 2023
19 Aralık 2023 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 05 Aralık 2023 saat 08.30'dan - 07 Aralık 2023 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
14 Kasım 2023
05 Aralık 2023 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 21 Kasım 2023 saat 08.30'dan - 23 Kasım 2023 saat 16.30'a kadar kabul edilecektir.
14 Kasım 2023
07 Kasım 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
2 Kasım 2023
07 Kasım 2023 tarihinde yapılacak toplantı için 03 Kasım 2023 saat 12.00'a kadar düzeltme ve dilekçeler kabul edilmektedir.
27 Ekim 2023
21 Kasım 2023 tarihinde yapılacak toplantı için yeni başvurular 07 Kasım 2023 - 09 Kasım 2023 saat 16.30'a kadar kabul edilmektedir.
27 Ekim 2023
24 Ekim 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
23 Ekim 2023
24 Ekim 2023 tarihinde yapılacak toplantı için dilekçe ve düzeltme dilekçeleri alımları kapanmıştır.
20 Ekim 2023
07 Kasım 2023 tarihinde yapılacak toplantı başvuruları 24-26 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
19 Ekim 2023
21 Kasım 2023 tarihinde yapılacak toplantı başvuruları 07-09 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
19 Ekim 2023
03 Ekim 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
3 Ekim 2023
19 Eylül 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
14 Eylül 2023
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu Sunumu
14 Eylül 2023
Araştırmacıların Dikkatine!
14 Eylül 2023
Telefonlara her gün (Toplantı saatleri dışında) 09:00-12:00 / 13:30-17:00 saatleri arasında cevap verilecektir.
14 Eylül 2023
Dosya durumları hakkında sadece EBYS üzerinden yazılı bilgi verilmektedir.
14 Eylül 2023
12 Eylül 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi
05 Eylül 2023 Salı Günü Saat 13:30 Tarihli Toplantı Gündemi