SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ETİK KURULU->Dilekçeler
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sorumlu araştırmacı tarafından e imzalı olarak gönderilmelidir.
 • Konu kısmına dosya numarası yazılmalıdır. (Örn: SBA 23/XXX … Dilekçesi)
 • Üst yazıya Kurulumuzun karar yazısı “Sistem Belgesi” olarak ilgi tutulmalıdır.
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) öncesi karar ise taranıp ek yapılmalıdır.
 • Islak imzalı belgeler taranıp, arama yapılabilir pdf dosyası yapıldıktan sonra ek olarak gönderilmelidir.

(Ek 1 (bir) Adet Arama Yapılabilir PDF Dosyası Olmalıdır)

Başlık Değişikliği ve Araştırmacı Ekleme/Çıkarma Dilekçesi

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sorumlu araştırmacı tarafından e imzalı olarak gönderilmelidir.
 • Konu kısmına dosya numarası yazılmalıdır. (Örn: SBA 23/XXX … Dilekçesi)
 • Üst yazıya Kurulumuzun karar yazısı “Sistem Belgesi” olarak ilgi tutulmalıdır. EBYS öncesi karar ise taranıp ek yapılmalıdır.
 • Sorumlu Araştırmacının Açıklayıcı Dilekçesi
 • Eklenen Araştırmacının Çalışmaya Katılmak İstiyorum Dilekçesi ve Özgeçmişi (Araştırmacı Farklı Anabilim Dalında ise Anabilim Dalı Başkanlığından İzin Yazısı)
 • Ayrılan Araştırmacının Feragat Dilekçesi
 • Çalışma Protokolü İmzalar (Tüm Araştırmacılar Tarafından İmzalanmalıdır)
 • Araştırma Bütçesi İmzalar (Tüm Araştırmacılar Tarafından İmzalanmalıdır)
 • Islak imzalı belgeler taranıp, arama yapılabilir pdf dosyası yapıldıktan sonra ek olarak gönderilmelidir.

(Ek 1 (bir) Adet Arama Yapılabilir PDF Dosyası Olmalıdır)

Süresi Dolan Çalışmalar;

MADDE 8- (7) “Uygundur” kararı verilen araştırma önerilerine ilk seferde en fazla üç yıl süreyle izin verilir. Süresi içerisinde tamamlanamayan araştırmalar için sorumlu araştırmacılar tarafından araştırmanın süresinin bitimine en geç bir ay kala gerekçeli süre uzatma dilekçesi verilir. Gerekçesi Etik Kurul tarafından kabul edilen araştırmalara birer yıl uzatma verilerek en fazla beş yıl süre için izin verilir.

Bu nedenle 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren Yönergemiz gereği süresi dolmuş araştırmaların dilekçeleri kabul edilmeyecektir.