Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Üyeleri
Adı Soyadı Birimi

Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ (Başkan)

Halk Sağlığı Enstitüsü

Prof. Dr. Mehmet Deniz DEMİRYÜREK

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Anatomi AD

Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK

Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı ve Değişme AD

Prof. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali İktisat AD

Prof. Dr. Müge YEMİŞÇİ ÖZKAN

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nörolojik ve Psikolojik Temel Bilimler AD