ANA SAYFA

 

Hacettepe Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu   Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu
 
     
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu   Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
 
     
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu   Yayın Komisyonu
 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu   Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
 
Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı
Koruma ve Destek Komisyonu