SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA ETİK KURUL SEKRETERYASI

Burak Cihan
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Kat: 2 - Oda No: 219
Telefon : 312 2977367 ya da 2977371 / 123 (Dahili)