Hayvan Deneyleri Etik Kurulu -> Duyurular

17 Mayıs 2024 /Kurulumuz Mayıs 2024 Ayı toplantısı uzaktan video konferans yoluyla 28 Mayıs 2024 tarihinde yapılacaktır. Kurulumuza Etik Kurul başvurusu yapacakların dosyalarını en geç 22 Mayıs 2024 saat 12.00 kadar bir nüshasını imzalı olarak pdf formatında (Eklerde dahil) hadek@hacettepe.edu.tr adresi üzerinden mail olarak, bir nüshasını ıslak imzalı olarak Etik Kurul sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

17 Mayıs 2024 /20 Mayıs 2024 Pazartesi günü Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından "Deney Hayvanı Kullanımı Gerektiren Araştırmalarda Kurum İçi Sorunlar ve Çözüm Önerileri" isimli çalıştay Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü Rektörlük Yeni Senato Salonunda saat 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Çalıştay programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Çalıştay Programı

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Omurgalı hayvan kullanımı olan derslerin (Lisans, Yüksek Lisans, Doktara, Uzmanlık vb.) ders sorumlularınca 5 yılda bir "EĞİTİM AMACIYLA CANLI OMURGALI DENEY HAYVANI KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU" doldurularak Etik Kurul izni alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve Ülkemizdeki yasal mevzuata göre;
Zebra balıklarında yapılacak çalışmalarda, fertilizasyon (döllenme) sonrası gelişimlerinin ilk 120 saatine kadar olan süreçte kullanılacak embriyo ve larvalar için Etik Kurul iznine gerek yoktur.
Kaynak: European Zebrafish Resource Center (EZRC)

İlgili Bakanlıkça Üniversitemizde Deneysel Araştırma ve Diğer Bilimsel Faaliyetler için deney hayvanı kullanımı ve barındırılması onaylanmış ve ruhsatlandırılmış yerler;
- Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyofizik AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Transgenik Hayvan Teknolojileri UAM

İlgili Bakanlıkça Üniversitemiz Sıhhıye Kampüsünde deneysel kullanımı onaylanmış ve ruhsatlandırılmış hayvan türleri;
- Fare / Transgenik Fare
- Sıçan
- Kobay
- Tavşan
- Zebra Balığı / Transgenik Zebra Balığı
- Kurbağa