HÜ HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULU

DENEY HAYVANI KULLANIMI SERTİFİKASI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 30.11.2017 tarihinde yayınlanan "DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMINA DAİR GENELGE", 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni genelge web sayfamızın mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yenilenen “Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” gereği, Hayvan Deneyleri Etik Kurulumuzca yürütülen Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programlarında modüler sisteme geçilmiştir.

MODÜL -1:

 1. Her hayvan türü için temel ortak dersleri içeren eğitim programıdır.
 2.  Modül-1 Kursu 2 günlük bir programdır.
 3. Teorik derslere %80, pratik derslere %100 devam zorunluluğu vardır.
 4. “Hayvan Deneylerinin Tasarlanması” pratik dersleri; 1. gün verilecek deney senaryolarının, öğrenci gruplarınca hazırlanarak 2. gün sunulması ve tartışılması şeklinde olacaktır.
 5. Kurs sonunda yapılacak sınavda, 100 üzerinden 70 ve üzeri not alanlar Modül-1 Kursunu tamamlamış sayılacak ve aldıkları “Başarı Belgesi” ile Modül-2 Kurslara kayıt yaptırabileceklerdir.
 6. Üniversitemizde Modül-2 Kursu kapsamında Fare, Sıçan, Kobay ve Tavşan için eğitim verilmekte olup; her iki modülü başarı ile tamamlayan katılımcılar bu 4 tür için sertifika almaya hak kazanacaklardır.
 7. Modül-1 kurs programında işlenecek dersler aşağıda listelenmiştir.

 

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI
MODÜL-I KURSU

 

Dersin Adı

Dersin Süre ve Niteliği

 Dersi Anlatacak Öğretim Üyesi

1

Mevzuat

1T

Prof. Dr. Melih Ö. BABAOĞLU veya Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

2

Hayvan deneylerinde etik ve 3R

1T

Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN

3

Hayvan davranışları

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

4

Hayvan laboratuvarlarının  işletimi

1T + 2P

Prof. Dr. Yıldırım SARA veya
Doç. Dr. Güray SOYDAN

5

Hayvan laboratuvarlarında iş sağlığı ve biyogüvenlik

1T + 2P

Dr. Öğr. Üyesi Banu C. TEL

6

Hayvan deneylerinin tasarlanması

2T

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

7

Hayvan deneylerinin tasarlanması

4P

Doç. Dr. Aytekin AKYOL
Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

8

Hayvan deneylerine alternatif yöntemler

2T

Prof. Dr. Y. Çetin KOCAEFE

9

Biyoistatistik

2T

Prof. Dr. Erdem  KARABULUT

MODÜL-2 KURSU:

 1. Modül-2 Kursu 6 günlük bir programdır ve 4 türe (fare, sıçan, kobay ve tavşan) yönelik eğitim verilmektedir.
 2. Bu kursa, Modül-1 veya eşdeğeri lisansüstü dersleri (TFR790, TET718) tamamlayanlar kayıt yaptırabilir.
 3. Teorik derslere %80, pratik derslere %100 devam zorunluluğu vardır.
 4. “Hastalık Modelleri” pratik dersleri; kursiyer gruplarına verilecek deney senaryolarının, gruplarca hazırlanarak sunulması ve tartışılması şeklinde olacaktır.
 5. Kurs sonunda yapılacak sınavda, 100 üzerinden 70 ve üzeri not alanlar Modül-2 Kursunu tamamlamış sayılacaklar, deneysel ve bilimsel amaçlı Fare, Sıçan, Kobay ve Tavşan kullanımına ilişkin başarı belgelerini alacaklardır. Bu başarı belgesi ile Hayvan Deneyleri Etik Kurulundan Bakanlık Onaylı Sertifikalarını alabileceklerdir.
 6. Bu kurs programında işlenecek dersler aşağıda listelenmiştir.
 7. Kurs tarihleri, Etik Kurullar ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu web sayfasında güncel olarak duyurulacaktır.

 (http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/hdek/duyurular.php).

 

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI
MODÜL-2 (Fare, Sıçan, Kobay, Tavşan) TÜMLEŞİK KURSU

 

Dersin Adı

Dersin Süre ve Niteliği

 Dersi Anlatacak Öğretim Üyesi

1

Ağrı, ıstırap, sıkıntı ve insani sonlandırma noktalarının belirlenmesi

2T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

2

Koloni Standardizasyonu
a) Genetik standardizasyon
b) Mikrobiyolojik standardizasyon
c) Bakım-barındırma
d) Araştırma

3T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

3

Temel cerrahi

2T

Doç. Dr. Alper ÇETİNKAYA

4

Fare-Sıçan anatomi ve fizyolojisi

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

5

Fare-Sıçan biyokimyası

1T

Doç. Dr. Mert PEKCAN

6

Fare -Sıçan histolojisi

1T

Prof. Dr. Siyami KARAHAN

7

Fare-Sıçan beslenmesi ve yetiştiriciliği

2T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

8

Fare-Sıçan hastalıkları

2T

Doç. Dr. Buğrahan YAĞCI

9

Fare-Sıçan sağlık tarama programı

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

10

Fare-Sıçan sağlık tarama programı

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

11

Fare-Sıçan kullanılan hastalık modelleri

2T

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

12

Fare-Sıçan kullanılan hastalık modelleri

2P

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

13

Fare-Sıçan temel manüplasyonlar
(Tutuş, madde verme, örnek alma)

3T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

14

Fare-Sıçan anestezi ve ötenazi teknikleri

2T

Prof. Dr. Zeynep PEKCAN

15

Fare-Sıçan tutuş teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Dr. Öğr. Üyesi Banu C. TEL

16

Fare-Sıçan ilaç verme ve enjeksiyon teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Dr. Öğr. Üyesi Banu C. TEL

17

Fare-Sıçan kan ve örnek alma teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Dr. Öğr. Üyesi Banu C. TEL

18

Fare-Sıçan anatomisi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

19

Fare-Sıçan anestezi ve ötenazi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

20

Fare-Sıçan temel cerrahi teknikler

2P

Doç. Dr. Alper ÇETİNKAYA

21

Kobay-Tavşan anatomi ve fizyolojisi

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

22

Kobay-Tavşan biyokimyası

1T

Doç. Dr. Mert PEKCAN

23

Kobay-Tavşan histolojisi

1T

Prof. Dr. Siyami KARAHAN

24

Kobay-Tavşan beslenmesi ve yetiştiriciliği

2T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

25

Kobay-Tavşan hastalıkları

2T

Doç. Dr. Buğrahan YAĞCI

26

Kobay-Tavşan sağlık tarama programı

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

27

Kobay-Tavşan sağlık tarama programı

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

28

Kobay-Tavşan kullanılan hastalık modelleri

2T

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

29

Kobay-Tavşan kullanılan hastalık modelleri

2P

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

30

Kobay-Tavşan temel manüplasyonlar
(Tutuş, madde verme, örnek alma)

3T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

31

Kobay-Tavşan anestezi ve ötenazi teknikleri

2T

Prof. Dr. Zeynep PEKCAN

32

Kobay-Tavşan tutuş teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Dr. Öğr. Üyesi Banu C. TEL

33

Kobay-Tavşan ilaç verme ve enjeksiyon teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Dr. Öğr. Üyesi Banu C. TEL

34

Kobay-Tavşan kan ve örnek alma teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Dr. Öğr. Üyesi Banu C. TEL

35

Kobay-Tavşan anatomisi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

36

Kobay-Tavşan anestezi ve ötenazi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

37

Kobay-Tavşan temel cerrahi teknikler

2P

Doç. Dr. Alper ÇETİNKAYA

 

Sertifika Başvuru Formu