SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ETİK KURULU->Düzeltme Dilekçeleri

Yeniden değerlendirme

MADDE 9- (1) Etik Kurul tarafından “Uygun değildir” kararı verilen araştırma önerileri için bir kereye mahsus olmak üzere sorumlu araştırmacı tarafından kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde gerekçeli itiraz dilekçesi verilebilir.
(2) Etik Kurul tarafından “Düzeltilmesi gerekir” kararı verilen araştırma önerileri ile ilgili olarak sorumlu araştırmacı tarafından hazırlanmış cevap dilekçesi ve ekleri EBYS üzerinden Etik Kurula iletilir.
(3) Yeniden değerlendirme için gönderilen dilekçe ve ekleri Etik Kurula teslim tarihinden sonraki ilk toplantıda gündeme alınır ve alınan nihai karar EBYS üzerinden sorumlu araştırmaya bildirilir.
(4) Düzeltme önerilerini karşılamadığı tespit edilen araştırma önerileri için ikinci ve son kez “Düzeltilmesi gerekir” kararı verilir.
(5) İkinci ve son kez “Düzeltilmesi gerekir” kararı verilen araştırma önerileri düzeltme önerilerini karşılamazsa “Uygun değildir” kararı verilir.
(6) “Düzeltilmesi gerekir” kararı verilen araştırma önerilerine sorumlu araştırmacı tarafından en geç altı ay içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda sorumlu araştırmacı tarafından cevaplanmayan araştırma başvurularına “Uygun değildir” kararı verilir.

Yönerge doğrultusunda “Düzeltme Dilekçeleri”;

 • Kurulumuz "Düzeltme Yazısı" Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sorumlu araştırmacıya yazılır.
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sorumlu araştırmacı tarafından e imzalı olarak gönderilmelidir.
 • Sorumlu araştırmacı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gelen yazıda "Cevapla" butonunu seçmelidir. Böylece sistem Kurulumuzun yazısını ilgi tutar.
 • Konu kısmına dosya numarası yazılmalıdır. (Örn: SBA 24/XXX Düzeltme Dilekçesi)
 • Cevapla butonu seçilmeden yazılacak ise; Üst yazıya Kurulumuzun düzeltme yazısı “Sistem Belgesi” olarak ilgi tutulmalıdır.
 • Üst yazıda cevap dilekçesinin altına istenen düzeltmeler maddeler halinde açıklanmalıdır.
 • İstenen düzeltmeler yapılırken web sayfamızdaki  güncel başvuru formu kullanılmalıdır ve versiyon numarası silinmemelidir.
 • Düzeltme dosyası gönderilirken arama yapılabilir pdf dosyası ek yapılmalıdır.
 • İstenen düzeltmeler imza sayfasında ise araştırmacıların ıslak imzasından sonra taranıp, arama yapılabilir pdf dosyası yapıldıktan sonra ek olarak gönderilmelidir.
 • Kurulumuz tarafından iade edilen dilekçeler Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) tarafından sorumlu araştırmacının bağlı olduğu birime yönlendirilmektedir.
 • Gönderilen dilekçeler "Tarihçe" kısmından takip edilmelidir.

(Ek 1 (bir) Adet Arama Yapılabilir PDF Dosyası Olmalıdır)