SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ETİK KURULU->Başvuru

Duyurular ve toplantı gündemlerini Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu Duyurular web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

BAŞVURU YAPACAK ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE!
•        Aynı anda bir çalışma için iki farklı Etik Kurula başvuru yapılmamalıdır. Başka bir Etik Kurula başvuru yapılmış ise Etik Kurul bilgilendirilmeli, başvurulan araştırma önerisi kapatıldıktan sonra Kurulumuza başvuru yapılmalıdır.

1) Bütün araştırmacıların Hacettepe Üniversitesi mensubu olması durumunda;

 • Başvurularını tamamen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden, Kurulumuza ait şablonu seçip yapmaları gerekmektedir. Başvuru, sorumlu araştırmacının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden bütün araştırmacıların e imzası ile Kurulumuza iletilir. Bu tür başvurularda sorumlu araştırmacının başvuru dosyasının orijinal şeklini muhafaza etmesi ve Etik Kurulumuzun talep etmesi halinde Kurulumuza sunması gerekmektedir.

2) Araştırmacılardan en az birinin Hacettepe Üniversitesi mensubu olmadığı ya da e-imza yetkisi bulunmadığı durumda (Hacettepe mensubu olmayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başka kurum mensubu araştırmacılar);

 • Sorumlu araştırmacının kurum dışı olması durumunda Kurulumuzun web sayfasında bulunan tek sayfalık Başvuru Dilekçesinin bütün araştırmacılar tarafından imzalanması ve Etik Kurulumuza hem KEP üzerinden hem de elden iletilmesi gerekmektedir.
 • Yardımcı araştırmacılardan en az birinin kurum dışı olması durumunda başvuru, sorumlu araştırmacının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden bütün araştırmacıların e imzası ile Kurulumuza iletilir ve barkodlu üst yazı/taahhütname belgesinin çıktısı kurum dışı araştırmacılar tarafından imzalandıktan sonra Etik Kurulumuza elden teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Bu tür başvurularda da sorumlu araştırmacının başvuru dosyasının orijinal şeklini muhafaza etmesi ve Etik Kurulumuzun talep etmesi halinde Kurulumuza sunması gerekmektedir.

 

• Başvuruda sağlanan bilgiler doğru olmalıdır.

 • Araştırmanın sunulan protokole, ilgili mevzuata, güncel Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi ve güncel İyi Klinik Uygulamaları ilkelerine yapılması gereklidir. Bu süreçlerin anıldığı şekilde yürütülmesinden sorumlu araştırmacı yükümlüdür.
 • Araştırma ekibinin bütün üyelerinin araştırmanın tümü hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.
 • Başvuru dosyası Etik Kurul web sayfasında duyurulan güncel formlar üzerinden, güncel tarihli hazırlanmalıdır.
 • Başvurunun ekinde yer alan bütün belgeler aslı ile birebir aynı olmalı ve ıslak imzalı dosyanın tamamının taranıp arama yapılabilir pdf dosyası olması gerekmektedir.
 • Konu kısmına ve ek dosya adına sorumlu araştırmacının adı yazılarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden tüm araştırmacıların e imzası ile Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Araştırma sona erdikten sonra çalışmanın sonuç raporunun araştırmanın bitiminden sonra bir ay içinde Kurulumuza sunulması gerekmektedir.
 • Çalışmanın herhangi bir sebepten dolayı tamamlanamaması durumunda Etik Kurulun bilgilendirilmesi gerekir.

Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu kapsamındaki araştırmalar için araştırma tasarımı ve bu araştırmaların Kurulda değerlendirilmesi için Kurulumuza yapılacak başvurularda kullanılacak/kullanılabilecek formlar:

Şubat 2024