H.Ü. ETİK KOMİSYONU DUYURULAR

12.03.21 Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu Başvuru Dosyası Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu 2023 Yılı Toplantı Tarihleri

10.01.2023
24.01.2023
07.02.2023
21.02.2023
07.03.2023
21.03.2023
04.04.2023
18.04.2023
02.05.2023
16.05.2023
06.06.2023
20.06.2023

04.07.2023
18.07.2023
08.08.2023
22.08.2023
05.09.2023
19.09.2023
03.10.2023
17.10.2023
07.11.2023
21.11.2023
05.12.2023
19.12.2023

(1) Toplantılar resmi ve dini tatil günlerine denk gelmediği ve çoğunluk sağlandığı takdirde her ayın 2. ve 4. Salı günleri yapılmaktadır.
(2) Dosyalar Komisyona geliş tarihine göre bakılmaktadır.