SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA ETİK KURULU DUYURULAR

02.10.23 Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Etik Kurulu Başvuru Dosyası Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Etik Kurulu 2024 Yılı Toplantı Tarihleri1,2

09.01.2024
23.01.2024
06.02.2024
20.02.2024
05.03.2024
19.03.2024
02.04.2024*
16.04.2024*
07.05.2024
21.05.2024
11.06.2024
25.06.2024
09.07.2024
23.07.2024
06.08.2024
20.08.2024
10.09.2024
24.09.2024
08.10.2024
22.10.2024
05.11.2024
19.11.2024
10.12.2024
24.12.2024

(1) Toplantılar resmi ve dini tatil günlerine denk gelmediği ve çoğunluk sağlandığı takdirde her ayın ikinci ve dördüncü haftasında Salı günleri yapılmaktadır.
(2) Dosyalar Etik Kurula geliş tarihine göre bakılmaktadır.
* Nisan ayında hem 2. hem de 4. hafta tatil gününe denk geldiği için bu ayın Etik Kurul toplantıları 1. ve 3. haftaya alınmıştır.