Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri
Adı Soyadı Birimi

Prof. Dr. R. Neslihan GÜRSOY

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AD

Prof. Dr. Ayşe Nurşen BAŞARAN

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AD

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik AD,
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Selma SARAÇ TARHAN

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AD

Prof. Dr. Figen TIRNAKSIZ

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AD

Doç. Dr. Burçin UÇANER ÇİFTDALÖZ

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Doç. Dr. Turgut Emrah BOZKURT

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD,
Müdür Yardımcısı (H.Ü. Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)

Doç. Dr. H. Gencay KEÇELİ

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji  AD

Doç. Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Prof. Dr. İpek EROĞLU

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri AD

Dr. Öğr. Üyesi Özge İNAL

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AD

Dr. Öğr. Üyesi Müge DEMİR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Av. Ceylan KAYACAN GELBAL

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

Kurul Üyeleri 19.12.2018 Tarih/2018-2313 sayılı Yönetim Kurulu Kararı