Hayvan Deneyleri Etik Kurulu -> Eğitim

BAZI DENEY HAYVANLARINDA ANESTEZİ SIRASINDA KULLANILAN AJANLAR ve DOZLARI

Tabloyu *.pdf formatında indirmek için tıklayınız...

 

FARE

SIÇAN

TAVŞAN

KOBAY

PRE-POSTANESTEZİK MEDİKASYON
AJAN
Doz
Veriliş Yolu
Doz
Veriliş Yolu
Doz
Veriliş Yolu
Doz
Veriliş Yolu
Atropin 0.05 mg/kg sc 0.05 mg/kg sc 0.1-0.2 mg/kg iv,im 0.05 mg/kg sc
Diazepam 5 mg/kg ip 2.5 mg/kg ip 2 mg/kg iv 5 mg/kg ip
Parasetamol 2 mg/ml olacak şekilde içme suyuna katılır
Ksilazin 10 mg/kg sc 10 mg/kg sc 5 mg/kg im 5 mg/kg ip
ANESTEZİ (Kısa Süreli, 5-10 dakika)

Alfaksalon
Alfadolon

10-15 mg/kg iv 10-12 mg/kg iv 6-9 mg/kg iv 40 mg/kg ip
Propofol 26 mg/kg iv 10 mg/kg iv 10 mg/kg iv
-
 

Tiyopental
(20-25 dk.)

30-40 mg/kg iv 20-40 mg/kg iv 20-30 mg/kg iv 20 mg/kg iv
Metoheksital 10 mg/kg iv 7-10 mg/kg iv 10 mg/kg
iv
-
 
ANESTEZİ (Orta Süreli, 20-60 dakika)

Ketamin
Ksilazin

200/10 mg/kg im,ip 90/10 mg/kg im, ip 35/5 mg/kg im, ip 40/5 mg/kg im, ip, sc
ANESTEZİ (Uzun Süreli)
Kloraloz     55-65 mg/kg ip 80-100 mg/kg ip 70 mg/kg ip
Propofol

26 mg/kg,
2-2.5 mg/kg/dk

iv 10 mg/kg, 0.5-1
mg/kg/dk
iv
-
 
-
 

Alfaksalon
Alfadolon

15-20 mg/kg,
0.25-0.75
mg/kg/dk
iv 10-12 mg/kg, 0.2-
0.7 mg/kg/dk
iv
50/10 mg/kg
im, ip 100/5 mg/kg im
Pentobarbital 60 mg/kg ip 40-50 mg/kg ip
-
 
-
 
Üretan
-
  1-2 g/kg ip 1 g/kg ip, iv 1.5 g/kg ip

 

İNHALASYON ANESTEZİKLERİ (Kısa, Orta, Uzun Süreli)

  Başlangıç Konsantrasyonu (%) İdame konsantrasyonu (%)
Eter
15-20
5
Halotan
4-5
1-2
İzofluran
4
1.5-3
Metoksifluran
4
0.5-

ALTERNATİF YÖNTEMLER 2007

Hacettepe Üniversitesi, Türk Farmakaloji Derneği ve European Centre of Validation of Alternative Methods (ECVAM) tarafından düzenlenen “Alternatives 2007-Ankara” toplantısı, yurt dışından davetli 8 konuşmacı ve yurt genelinden 173 yerli katılımcı ile Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Sunumlara ait dökümanların bilgilendirme ve başvuru kaynağı olarak kullanılabileceği bu toplantı ülkemiz için oldukça yeni olan bu kavramla ilgili çok yararlı tartışmalarla desteklenmiştir. Aşağıda konuyla ilgili bilgi ve dökümanlar ulaşabileceğiniz bağlantılar sunulmuştur.

TOPLANTI PROGRAMI AKIŞINA GÖRE SUNUMLARA AİT DÖKÜMANLAR

SESSION-1

Ethical & Regulatory Background

Introduction to the Three Rs concept

Marlies Halder, ECVAM

Protection of laboratory animals in Turkey

Hakan S. Orer, Hacettepe University

The work of ethical review committees in Germany and the United Kingdom – from the point of view of animal welfare

Ursula Sauer, on behalf of Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, UK)

Report of an animal welfare officer

Fred Poelma, University Utrecht

SESSION-2

Validation of alternative methods and their use

Introduction to ECVAM and its activities

Marlies Halder, ECVAM

ECVAM Key Area Systemic toxicity – summary of ongoing activities

Agnieszka Kinsner, ECVAM

ECVAM Key Area Topical toxicity – summary of ongoing activities

Chantra Eskes, ECVAM

Report of a visiting scientist at ECVAM – The Establishment of an In vitro Method for Pulmonary Toxicity

Yüksel Cetin, ECVAM

ECVAM’s activities in the area of in vitro neurotoxicity

Agnieszka Kinsner ECVAM

ECVAM Key Area Sensitisation – summary of ongoing activities

Chantra Eskes, ECVAM

SESSION-3

Alternatives in higher education

The use of alternatives to animal tests in higher education and demonstrations

David Dewhurst, Edinburgh University, UK

Introducing alternatives to using animals in teaching in Balkan universities

Zvesdana Z. Kojic, University of Belgrade, Serbia

SESSION-4

Good Cell Cultures Practice

ECVAM’s guidance on GCCP

Agnieszka Kinsner, ECVAM