Hayvan Deneyleri Etik Kurulu -> Başvuru

BAŞVURU DOSYALARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Etik Kurul raportörleri ve üyelerinin, dosyanın uygunluğunu değerlendirme aşamasında gözönünde bulundurdukları ölçütler Raportör Değerlendirme Formu'nda belirtilmiştir. Çoğu durumda HDEK başvuru formunun uygun biçimde doldurulması gerekli ve yeterlidir. Formlarınızı doldururken yeterli bilgi aktarımına özen göstermenizin ve gerekli gördüğününüz takdirde çalışmayla ilgili daha ayrıntılı belgeleri eklemenizin değerlendirmelerin çabuklaştırılmasında önemli yarar sağlayacağı açıktır.

Başvuru formları ile ilgili görüşlerinizi ve değiştirilmesini ya da eklenmesini uygun gördüğünüz hususları Hacettepe Üniversitesi Etik Kurullar Sekreterliği’ne iletebilirsiniz. Bu rehber, başvuru formlarını doldurmayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

GENEL ÖNERİLER

BAŞVURU
  1. Formlar tercihan daktilo ile ya da bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Formlara Internet üzerinden bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer elle doldurulacaksa, yazı okunaklı olmalıdır.
  2. Dosyanızın başvuruyu takiben en erken 1 hafta içinde HDEK gündemine alınacağını göze alınız. Deney hayvanı temininden önce HDEK değerlendirmesinin yapılmış olması gereklidir.
ÖN GÖRÜŞME

Başvuruyu takiben, Etik Kurullar sekreteryası önceden belirlenmiş raportörlere dosyanızı ileterek görüş hazırlanmasını talep eder. Raportör, dosyayı değerlendirerek ilk toplantıda diğer üyelere sunar ve dosya tartışmaya açılır. Tartışma sonunda oylama ile HDEK kararı alınır ve ilgiliye tebliğ edilir. HDEK, başvuruların değerlendirilmesinde, raportörlerin araştırıcılarla bir ön değerlendirme görüşmesi yapmasını tavsiye etmektedir. Deney protokolünüzle ilgili ön değerlendirme yapılmasını arzu ediyorsanız formu doldurmadan önce Etik Kurul üyelerinden biri ile önceden randevu almak koşulu ile görüşme yapabilirsiniz. Bu taktirde Etik Kurullar sekreterliğine (1082) başvurmanız gereklidir. Dosya raportörü, gerek duyduğunda araştırıcıyla bizzat ilişki kurabilir ve ön görüşme yapmayı talep edebilir.

Dosyanızın incelenmesi zaman alabileceğinden, proje destek başvurularınızda mağdur olmamanız için en az 3 hafta önceden başvuruda bulunmanızı öneririz. HDEK iki haftada bir çarşamba günleri toplanmaktadır.

VETERİNER HEKİMLİK DANIŞMANLIĞI

Hayvan kullanımı ile ilgili olarak danışmak istediğiniz herhangi bir hususu (anestezi, manipülasyonlar, normal değerler, vs.) Deney Hayvanları Yetiştirme Laboratuvarı sorumlusu Uzm. Vet. Hekim İlyas Onbaşılar’a iletebilirsiniz (Telefon: 1655).

İrdelenen durumla ilgili olarak, sorulardan hiçbirisi sizin deney protokolünüze uymuyorsa kendi yanıtınızı ayrı bir kağıda yazarak forma ekleyiniz.

Zorunlu gördüğünüz durumda ek form kullanabilir ya da sizin uygun gördüğünüz belgeleri (Proje Önerisi vb..) forma ekleyebilirsiniz. Değerlendirme esas olarak standart form üzerinden yapılacaktır. Etik açıdan sorun olabilecek en temel konu araştırma metodolojisi ile ilgili kısımdır. Bu kısmı doldururken kullandığınız metodun(-ların) standart ve kabul edilebilir bir metod oldugunu göstermek amacıyla SCI’de son 10 yıl içinde yayınlanmış bir araştırma makalesini kaynak olarak belirtmenizi öneririz. Eğer yapılacak uygulamaların özel bir adı (ör: Langendoff preparatı gibi) varsa, bunu yazmayı lütfen unutmayınız. Bu tip standart deney protokolleri değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Elinizdeki başvurunun sadece hayvan kullanımını daha insani kılmaktan öte, bilimsel verimliliğinize de katkı yapacağını umuyoruz.